English 旧版网站

中国科学院成都文献情报中心“报废电子产品设备处置”比价结果公示

来源:
后勤服务中心
发布时间:
2020年05月27日
 

  成都文献情报中心于202052611:00在中心四楼会议室组织报废电子产品设备处置价格比对,本次报废物资处置共计收到四川昌龙泰废旧物资回收有限公司等六家公司报价,工作组成员通过现场拆六家报价表进行价格比对,报价最高为:四川桃园红废旧物资回收有限公司,报价为15560元。 

  中心特对比价结果进行公示三个工作日,如有意见请向中心纪委或后勤服务中心反映。公示结束后中心将与四川桃园红废旧物资回收有限公司洽谈合同。  

    

     

    

                                                                                                                                                               

     

    

附件下载: